Uluslararası Projelerde Hesap Açma Süresi

Değerli akademisyenlerimiz,

Ekteki yazıda görüleceği üzere, 30 Mart 2021 tarihinden itibaren Üniversitemiz Tek Hazine Kurumlar Hesabı (THKH) kapsamına alınmıştır. Bu sebeple ekte yer alan yazıda bahsi geçen Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik gereğince bundan sonra uluslararası projeler için gerekli olan proje özel hesaplarının açılmasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın izni gerekmektedir.

Bu bağlamda uluslararası proje başvurularında kullanılacak veya proje kazanıldıktan sonra açılacak olan proje özel hesaplarının açılma işlemlerinin, Ofisimizden Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na iletilmesini izleyen 10 (on) iş günü içerisinde tamamlanabileceği anlaşılmaktadır. Gecikmeye mahal verilmemesi için proje özel hesap açılış işlemleri için Ofisimize yapılacak başvurularda bu hususun dikkate alınması gerekmektedir.

Sorularınız için Üniversitemiz Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisimize euoffice@istanbul.edu.tr mail adresinden ulaşabilirsiniz.