Üniversitemiz Koordinatörlüğündeki 2 ERASMUS+ Projemiz Fonlanmaya Hak Kazandı

COVID-19 pandemi şartları sebebiyle oluşturulan ERASMUS+ Programı Yükseköğretim Alanında Dijital Eğitime Hazırlık için Ortaklıklar (KA226) kapsamında Üniversitemizin koordinatörlüğünü yapacağı 2 ERASMUS+ projemiz fonlanmaya hak kazandı. Ülkemiz koordinatörlüğünde fonlanmaya hak kazanan 8 projeden 2’si Üniversitemize ait.

İş ve işlemleri Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül’ün Yürütme Kurulu Başkanlığı'nı ve İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Kayacan’ın koordinatörlüğünü yaptığı Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi’nden yürüyecek projeler, yükseköğretimde dijitalleşme önceliklerine sahip.

“DIGIVIP Projesi, “Dijital Eğitim” İhtiyaçları ve “Yeşil Büyüme” Kavramları Ekseninde Hazırlandı”

ERASMUS+ KA226 Dijital Eğitime Hazırlık için Ortaklıklar hibe programı ile fonlanmaya hak kazanan ilk projemiz Üniversitemiz İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi İlhan Doğan tarafından hazırlanan ve koordine edilen “Building Virtual Learning Platform for Environmentally-Friendly Digital Transformation Management” isimli proje oldu. Projede Bielefield Üniversitesi (Almanya), Bedfordshire Üniversitesi (İngiltere), Manchester Sanayi Odası (İngiltere) ve İstanbul Mineral Metal İhracatçıları Birliği-İmmib (Türkiye) ortak olarak yer alırken Bizpark Teknoloji A.Ş. (Türkiye) ise teknoloji yüklenicisi olarak yer alacak.

Projede dijital dönüşüm yönetimi alanında lisansüstü seviyede eğitim modülü geliştirilmesi ve arttırılmış gerçeklik teknolojisi destekli sanal öğrenme platformu kurulması hedefleniyor. 24 ay sürecek ve üniversite-sanayi işbirliği odağında geliştirilecek projede ortak ülkelerde saha araştırmaları, çalışma ziyaretleri ve deneyim paylaşımı ile teknoloji geliştirme gibi çok sayıda faaliyetin yapılması planlanıyor. Proje, COVID-19 sürecinde önemi daha çok artan “dijital eğitim” ihtiyaçları ile “yeşil büyüme” kavramları ekseninde hazırlandı. Projenin, İktisat Fakültesi’nin dijitalleşme kapasitesine de olumlu etki etmesi bekleniyor. Projede İÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümün’den doktora öğrencisi Ezgi Ünal baş araştırmacı olarak yer alırken, İÜ İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden Doç. Dr. Gökhan Övenç ve Dr. Öğr. Üyesi Önder Yerlikaya araştırmacı olarak yer alacak.

“PASSIFRS Projesi, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın Z Kuşağına Öğretilmesi Hedefine Yönelik Bir Dijital Platform Oluşturulmasını Amaçlıyor”

İÜ İşletme Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yakup Selvi’nin koordinatör, Prof. Dr. Aslı Türel, Doç. Dr. Turgay Sakin, Dr. Öğr. Üyesi Emre Selçuk Sarı ve Dr. Öğr. Üyesi Erman Türkmen’in araştırmacı olarak başvurmuş oldukları “A Digital Learning Platform for Generation Z: Passport to IFRS (PASSIFRS)” isimli proje ERASMUS+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Dijital Eğitime Hazırlık için Ortaklıklar (KA226-HE) kapsamında desteklenmeye hak kazandı. “PASSIFRS” başlıklı projede Türkiye’den Bursa Uludağ Üniversitesi, Makedonya’dan Univerzitet Majka Tereza Vo Skopje, Romanya’dan Bucharest University of Economic Studies Romania (ASE), Bulgaristan’dan D.A.Tsenov Academy of Economics ve Litvanya’dan da Vytauto Didjiojo Universitetas ortak olarak yer almaktadır. PASSIFRS projesi ile dünya çapında 166 ülkede kamu yararını ilgilendiren işletmeler için zorunlu olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın (IFRS) Z kuşağına öğretilmesi hedefine yönelik olarak bir dijital platform oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında eğitim materyalleri ve eğitim videoları İngilizce olarak hazırlanacak, projede yer alan üniversiteler, bunları kendi dillerine çevirecek ve dijital platformda sunulacak.

IFRS, muhasebe alanında ülkeler arası var olan uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmak ve finansal tabloların karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından 1975 yılından itibaren yayınlanmaktadır. Ülkemizin bu standartlar ile ilk tanışması yine İÜ İşletme Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Muhasebe Enstitüsü sayesinde olmuştur. Muhasebe Enstitüsü’nün yayımladığı “Muhasebe Enstitüsü Dergisi”nin Mayıs 1977 sayısı ile başlayan Uluslararası Muhasebe Standartları çevirileri ülkemizde ve dünyada muhasebe tarihi açısından oldukça önemli bir olaydır. Bu çeviriler ülkemizde ilk olmakla birlikte, 1975 yılında yayımlanmaya başlanan Uluslararası Muhasebe Standartları’nın Dünya’da ilk çevrildiği dillerden birinin de Türkçe olması açısından önemlidir. PASSIFRS projesi, İşletme Fakültesine ve Muhasebe Enstitüsü’ne tarihi mirasını sahiplenme ve bu mirasa katkı sunma imkânı da sunacaktır.